Home » 2019 рік

2019 рік

«Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій»
(м. Київ, Україна, 25-26 січня 2019 р.) PDF

«Суспільство, економіка, право: теорія, методологія, концепції розвитку»
(м. Київ, Україна, 08-09 лютого 2019 р.) PDF

«Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика»
(м. Київ, Україна, 22-23 лютого 2019 р.) PDF

«Інноваційні програми і проекти в психології, педагогіці, освіті»
(м. Одеса, Україна, 15-16 березня 2019 р.) PDF

«Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку»
(м. Київ, Україна, 29-30 березня 2019 р.) PDF

«Міжн. наукові дослідження: інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку»
(м. Київ, Україна, 26-27 квітня 2019 р.) PDF

«Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій»
(м. Одеса, Україна, 24–25 травня 2019 р.) PDF

«Традиції та нові наукові стратегії у Центральній та Східній Європі»
(м. Київ, Україна, 28–29 червня 2019 р.) PDF

«Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика»
(м. Одеса, Україна, 26–27 липня 2019 р.) PDF

«Наука, технології, інновації: світові тенденції та регіональний аспект»
(м. Одеса, Україна, 27–28 вересня 2019 р.) PDF