Home » 2022 рік

2022 рік

«Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій»
(м. Київ, Україна, 28—29 січня 2022 р.) PDF

«Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика»
(м. Київ, Україна, 25—26 березня 2022 р.) PDF

«Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій»
(м. Одеса, Україна, 27—28 травня 2022 р.) PDF

«Традиції та нові наукові стратегії у Центральній та Східній Європі»
(м. Київ, Україна, 24–25 червня 2022 р.) PDF

«Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика»
(м. Одеса, Україна, 29–30 липня 2022 р.) PDF

«Наука, технології, інновації: світові тенденції та регіональний аспект»
(м. Одеса, Україна, 23–24 вересня 2022 р.) PDF

«Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства»
(м. Київ, Україна, 28–29 жовтня 2022 р.) PDF

«Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу»
(м. Київ, Україна, 25–26 листопада 2022 р.) PDF
«Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу»
(м. Київ, Україна, 25–26 листопада 2022 р.) (2-е вид., випр. і доп.) PDF

«Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки»
(м. Київ, Україна, 23–24 грудня 2022 р.) PDF
«Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки»
(м. Київ, Україна, 23–24 грудня 2022 р.) (2-е вид., випр. і доп.) PDF