Home » 2019 рік

2019 рік

«Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій»
(м. Київ, Україна, 25-26 січня 2019 р.) PDF

«Суспільство, економіка, право: теорія, методологія, концепції розвитку»
(м. Київ, Україна, 08-09 лютого 2019 р.) PDF

«Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика»
(м. Київ, Україна, 22-23 лютого 2019 р.) PDF

«Інноваційні програми і проекти в психології, педагогіці, освіті»
(м. Одеса, Україна, 15-16 березня 2019 р.) PDF

«Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку»
(м. Київ, Україна, 29-30 березня 2019 р.) PDF

«Міжн. наукові дослідження: інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку»
(м. Київ, Україна, 26-27 квітня 2019 р.) PDF

«Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій»
(м. Одеса, Україна, 24–25 травня 2019 р.) PDF

«Традиції та нові наукові стратегії у Центральній та Східній Європі»
(м. Київ, Україна, 28–29 червня 2019 р.) PDF

«Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика»
(м. Одеса, Україна, 26–27 липня 2019 р.) PDF

«Наука, технології, інновації: світові тенденції та регіональний аспект»
(м. Одеса, Україна, 27–28 вересня 2019 р.) PDF

«Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства»
(м. Київ, Україна, 25–26 жовтня 2019 р.) PDF
«Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства»
(м. Київ, Україна, 25–26 жовтня 2019 р.) (2-е вид., випр. і доп.) PDF

«Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та психології»
(м. Миколаїв, Україна, 08–09 листопада 2019 р.) PDF
«Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та психології»
(м. Миколаїв, Україна, 08–09 листопада 2019 р.) (2-е вид., випр. і доп.) PDF

«Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу»
(м. Київ, Україна, 22–23 листопада 2019 р.) PDF
«Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу»
(м. Київ, Україна, 22–23 листопада 2019 р.) (2-е вид., випр. і доп.) PDF

«Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки»
(м. Київ, Україна, 27–28 грудня 2019 р.) PDF
«Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки»
(м. Київ, Україна, 27–28 грудня 2019 р.) (2-е вид., випр. і доп.) PDF