Home » 2018 рік

2018 рік

«Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій»
(м. Київ, Україна, 26-27 січня 2018 р.) PDF

«Актуальні питання економіки, управління та права»
(м. Київ, Україна, 09-10 лютого 2018 р.) Частина перша PDF
«Актуальні питання економіки, управління та права»
(м. Київ, Україна, 09-10 лютого 2018 р.) Частина друга PDF

«Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика»
(м. Київ, Україна, 23-24 лютого 2018 р.) PDF

«Актуальні питання педагогіки та психології: шляхи теоретичного і практичного вирішення проблем»
(м. Одеса, Україна, 17-18 березня 2018 р.) PDF

«Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку»
(м. Київ, Україна, 30-31 березня 2018 р.) PDF

«Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики»
(м. Київ, Україна, 27-28 квітня 2018 р.) PDF

«Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій»
(м. Одеса, Україна, 25-26 травня 2018 р.) PDF

«Традиції та нові наукові стратегії у Центральній та Східній Європі»
(м. Київ, Україна, 29-30 червня 2018 р.) PDF

«Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика»
(м. Одеса, Україна, 26-27 липня 2018 р.) PDF

«Наука, технології, інновації: світові тенденції та регіональний аспект»
(м. Одеса, Україна, 28-29 вересня 2018 р.) PDF
«Наука, технології, інновації: світові тенденції та регіональний аспект»
(м. Одеса, Україна, 28-29 вересня 2018 р.) (2-е вид., випр. і доп.) PDF

«Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства»
(м. Київ, Україна, 26-27 жовтня 2018 р.) PDF

«Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та психології»
(м. Миколаїв, Україна, 09-10 листопада 2018 р.) PDF

«Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу»
(м. Київ, Україна, 23-24 листопада 2018 р.) PDF

«Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки»
(м. Київ, Україна, 28-29 грудня 2018 р.) PDF