Home » 2020 рік

2020 рік

«Модернізація та наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і технологій»
(м. Київ, Україна, 24-25 січня 2020 р.) PDF

«Суспільство, економіка, право: теорія, методологія, концепції розвитку»
(м. Київ, Україна, 07-08 лютого 2020 р.) PDF
«Суспільство, економіка, право: теорія, методологія, концепції розвитку»
(м. Київ, Україна, 07-08 лютого 2020 р.) (2-е вид., випр. і доп.) PDF

«Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика»
(м. Київ, Україна, 28–29 лютого 2020 р.) PDF

«Інноваційні програми і проекти в психології, педагогіці, освіті»
(м. Одеса, Україна, 13-14 березня 2020 р.) PDF

«Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку»
(м. Київ, Україна, 27-28 березня 2020 р.) PDF

«Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку»
(м. Київ, Україна, 24-25 квітня 2020 р.) PDF

«Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій»
(м. Одеса, Україна, 22-23 травня 2020 р.) PDF

«Традиції та нові наукові стратегії у Центральній та Східній Європі»
(м. Київ, Україна, 26-27 червня 2020 р.) PDF
«Традиції та нові наукові стратегії у Центральній та Східній Європі»
(м. Київ, Україна, 26-27 червня 2020 р.) (2-е вид., випр. і доп.) PDF

«Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика»
(м. Одеса, Україна, 24-25 липня 2020 р.) PDF
«Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика»
(м. Одеса, Україна, 24-25 липня 2020 р.) (2-е вид., випр. і доп.) PDF

«Наука, технології, інновації: світові тенденції та регіональний аспект»
(м. Одеса, Україна, 25-26 вересня 2020 р.) PDF
«Наука, технології, інновації: світові тенденції та регіональний аспект»
(м. Одеса, Україна, 25-26 вересня 2020 р.) (2-е вид., випр. і доп.) PDF

«Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства»
(м. Київ, Україна, 23-24 жовтня 2020 р.) PDF
«Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства»
(м. Київ, Україна, 23-24 жовтня 2020 р.) (2-е вид., випр. і доп.) PDF

«Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та психології»
(м. Миколаїв, Україна, 06-07 листопада 2020 р.) PDF
«Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та психології»
(м. Миколаїв, Україна, 06-07 листопада 2020 р.) (2-е вид., випр. і доп.) PDF

«Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу»
(м. Київ, Україна, 27-28 листопада 2020 р.) PDF
«Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу»
(м. Київ, Україна, 27-28 листопада 2020 р.) (2-е вид., випр. і доп.) PDF

«Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки»
(м. Київ, Україна, 23-24 грудня 2020 р.) PDF
«Роль інновацій в трансформації образу сучасної науки»
(м. Київ, Україна, 23-24 грудня 2020 р.) (2-е вид., випр. і доп.) PDF