Home » Питання та відповіді (FAQ)

Питання та відповіді (FAQ)


Шановні автори та відвідувачі сайту!

З метою уникнення затримок та поліпшення якості надання послуг, надаємо учасникам конференцій відповіді на питання, що найчастіше зустрічаються у ваших зверненнях.

Чи можна відправити матеріали (тези доповіді або статтю) без особистої участі в конференції?

Так, звичайно. На час дії воєнного стану, конференції передбачають лише заочну – дистанційну участь з публікацією. Очна участь не передбачена. За підсумками кожної конференції обов’язково видається збірник матеріалів. Матеріали конференцій розміщуються в електронному вигляді на нашому сайті.

Яка кількість матеріалів від одного автора може бути опублікована в одному збірнику матеріалів конференції?

Обмежень на кількість матеріалів від одного автора немає.

Чи допускається спіавторство?

Публікація може мати як одного автора так і декількох. Вартість публікації не залежить від кількості авторів. Максимальна кількість авторів – до 5 осіб.

Чи можуть студенти брати участь у науково-практичних конференціях?

Так, звичайно, студенти можуть брати участь у всіх науково-практичних конференціях.

Як сплатити організаційний внесок за участь у конференції?

Зверніть увагу, що реквізити для сплати організаційного внеску надсилаються учасникові лише після рецензування та підтвердження надісланих матеріалів до публікації.

Чи обов’язково після сплати організаційного внеску відправляти скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції?

Так, звичайно, бажано повідомити про сплату та надіслати нам електронною поштою скан-копію квитанції, як підтвердження сплати організаційного внеску.

Чи можна опублікувати тези/статтю іноземною мовою?

Відповідно до частини другої, п’ятої статті 22 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 № 2704-VIII, мовою публічних наукових заходів (наукові конференції, круглі столи, симпозіуми, семінари, наукові школи тощо) може бути державна мова та/або англійська мова. Мовою публічних наукових заходів на тему певної іноземної мови (мовознавство) або іноземної літератури може бути відповідна іноземна мова.

Наукові видання публікуються державною мовою, англійською мовою та/або іншими офіційними мовами Європейського Союзу. У разі публікації англійською мовою та/або іншими офіційними мовами Європейського Союзу опубліковані матеріали мають супроводжуватися анотацією та переліком ключових слів державною мовою.

Як визначається кількість сторінок для cплати організаційного внеску?

Мається на увазі кількість сторінок, яку займають тези доповіді/стаття, оформлені відповідно до редакційних вимог – Умови публікації. У збірнику матеріалів публікація може мати інший обсяг сторінок.

Чи можна отримати сертифікат учасника конференції?

Так, звичайно. Більш докладно на сторінці Сертифікат учасника.

Чи входить збірник матеріалів конференції до переліку наукових фахових видань України, наукометричних баз даних?

До переліку друкованих та електронних наукових фахових видань України за категоріями А, Б і В, наукометричних баз даних збірник матеріалів конференції не входить. При цьому, тези доповідей та статті, опубліковані в збірнику, відповідають п. 8 Порядку присудження (позбавлення) наукових ступенів Затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1197 «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів»; до 01.02.2022 р., п. 12 Порядку присудження наукових ступенів Затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів»; п. 28 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»; п. 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Про питання стипендіального забезпечення».

Чи враховуються тези доповідей та статті, опубліковані в збірнику, до опублікованих праць до дипломних/магістерських робіт?

Тези доповідей та статті, опубліковані в збірнику матеріалів конференції, враховуються до обов’язкових публікацій до дипломних/магістерських робіт.

Де знайти інформацію про оновлений перелік наукових фахових видань України?

Інформацію про журнали НАН України та журнали установ НАН України, що міститься в оновленому переліку, можна подивитись тут.

Актуальний перелік фахових видань України, ви можете знайти за посиланням.

Як я можу оцінити якість ваших послуг?

Відправивши наукову статтю або тези доповіді до нас, ви можете не турбуватись про те, що в публікації будуть допущені недбалості. Адже кожен збірник матеріалів конференції ретельно редагується та рецензується. Збірники матеріалів конференцій видаються в друкованому вигляді та розсилаються авторам, друковані збірники виконані на якісному білому папері класу «А» від європейських виробників, та відрізняються високою якістю поліграфії. Кошти, сплачені авторами публікацій, спрямовуються виключно на компенсацію редакційних, коректорських, видавничих і транспортних витрат.

Загальні обов’язки та відповідальність редакції

Організаційний комітет залишає за собою право відхиляти матеріали без пояснень. Ми не розміщуємо комерційний контент, а також матеріали, інформація в яких, на наш погляд, є ненауковою, неетичною, некоректною та такою, що може нашкодити іміджу та діловій репутації видання.

Правка і доповнення текстів

Редакція може внести незначні правки (виправлення невеликих помилок, усунення огріхів) і уточнення змісту матеріалів, які покращують їхній зміст, проте істотно не змінюють структуру в цілому, не надсилаючи підсумковий текст матеріалів на погодження автору.