Home » Питання та відповіді (FAQ)

Питання та відповіді (FAQ)


Шановні автори та відвідувачі сайту!

З метою уникнення затримок та поліпшення якості надання послуг, надаємо учасникам конференцій відповіді на питання, що найчастіше зустрічаються у ваших зверненнях.

Чи можна відправити матеріали (тези доповіді або статтю) без особистої участі в конференції?

Так, звичайно. Конференції передбачають лише заочну – дистанційну участь з публікацією. Очна участь не передбачена. За підсумками кожної конференції обов’язково видається збірник матеріалів. Матеріали конференцій розміщуються в електронному вигляді на нашому сайті.

Яка кількість матеріалів від одного автора може бути опублікована в одному збірнику матеріалів конференції?

Обмежень на кількість матеріалів від одного автора немає.

Чи допускається спіавторство?

Публікація може мати як одного автора так і декількох. Вартість публікації не залежить від кількості авторів.

Чи можуть студенти брати участь у науково-практичних конференціях?

Так, звичайно, студенти можуть брати участь у всіх науково-практичних конференціях.

Як сплатити організаційний внесок за участь у конференції?

Зверніть увагу, що реквізити для сплати організаційного внеску надсилаються учасникові лише після рецензування та підтвердження надісланих матеріалів до публікації.

Чи обов’язково після сплати організаційного внеску відправляти скан-копію (якісну цифрову фотокартку) квитанції?

Так, звичайно, бажано повідомити про сплату та надіслати нам електронною поштою скан-копію квитанції, як підтвердження сплати організаційного внеску.

Чи можна опублікувати тези/статтю іноземною мовою?

Так, робочі мови більшості конференцій: українська, російська, англійська, німецька, французька, польська. Уточніть необхідну інформацію.

Як визначається кількість сторінок для cплати організаційного внеску?

Мається на увазі кількість сторінок, яку займають тези доповіді/стаття, оформлені відповідно до редакційних вимог – Умови публікації. У збірнику матеріалів публікація може мати інший обсяг сторінок.

Чи можна отримати сертифікат учасника конференції?

Так, звичайно. Більш докладно на сторінці Сертифікат учасника.

Чи входить збірник матеріалів конференції до переліку наукових фахових видань України, наукометричних баз даних?

До переліку друкованих та електронних наукових фахових видань України, наукометричних баз даних збірник матеріалів конференції не входить. При цьому, тези доповідей та статті, опубліковані в збірнику, враховуються до опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації (п. 12 Порядку присудження наукових ступенів від 24.07.2013 р.). “…До опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації, належать дипломи на відкриття; патенти і авторські свідоцтва на винаходи, державні стандарти, промислові зразки, алгоритми та програми, що пройшли експертизу на новизну; рукописи праць, депонованих в установах державної системи науково-технічної інформації та анотованих у наукових журналах; брошури, препринти; технологічні частини проектів на будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення підприємств; інформаційні карти на нові матеріали, що внесені до державного банку даних; друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл тощо. Апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, школах тощо обов’язкова…”.

Чи враховуються тези доповідей та статті, опубліковані в збірнику, до опублікованих праць до дипломних/магістерських робіт?

Тези доповідей та статті, опубліковані в збірнику матеріалів конференції, враховуються до обов’язкових публікацій до дипломних/магістерських робіт.

Де знайти інформацію про оновлений перелік наукових фахових видань України?

Інформацію про журнали НАН України та журнали установ НАН України, що міститься в оновленому переліку, можна подивитись тут.

Актуальний перелік фахових видань України, ви можете знайти за посиланням.

Як я можу оцінити якість ваших послуг?

Відправивши наукову статтю або тези доповіді до нас, ви можете не турбуватись про те, що в публікації будуть допущені недбалості. Адже кожен збірник матеріалів конференції ретельно редагується та рецензується. Збірники матеріалів конференцій видаються в друкованому вигляді та розсилаються авторам, друковані збірники виконані на якісному білому папері класу «А» від європейських виробників, та відрізняються високою якістю поліграфії. Кошти, сплачені авторами публікацій, спрямовуються виключно на компенсацію редакційних, коректорських, видавничих і поштових витрат.